gezamenlijke diensten

Omdat de corona crisis nog niet voorbij is, hebben de moderamina van de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Almelo nagedacht over hoe we de komende weken het beste verder kunnen. In de periode na Pasen zijn er relatief veel gastvoorgangers ingepland. Het lijkt de moderamina van Pniël en De Bleek een goed idee om in deze periode gezamenlijke diensten uit te zenden – en ook NOACH daarbij te betrekken.

Zo is er inmiddels een rooster gemaakt voor één viering voor mensen van Pniël en De Bleek, waarbij we ook NOACH in het rooster opgenomen hebben. Dat betekent dat tijdens de komende zondagen de eigen voorgangers van deze drie wijken voorgaan en dat geeft het meeste verbondenheid. Dit ontlast de kerkenraadsleden, organisten en predikanten. Want wie verkouden is, mag zijn huis niet uit – en dan wordt het allemaal wat kwetsbaar. Bovendien is het met het oog op ‘loslaten en opnieuw beginnen’ een logische stap, die ons helpen kan ook wat verbondenheid te ervaren met andere wijken uit de PGA.

Inmiddels is besloten om hiermee door te gaan in de maand juni: er zullen twee diensten vanuit de Bleek zijn en twee vanuit Pniël. Voor alle details, zie het preekrooster!

Naast deze gezamenlijke diensten zal er wekelijks via youtube het Moment van verbinding vanuit De Bleek zijn. Dit wordt om beurten vormgegeven door Monica en Trudi. Zo hopen we in deze vreemde tijd toch met elkaar verbonden te zijn en samen sterk te zijn!