Vanwege het coronavirus kan de viering van zondag 26 juli vanuit wijkgemeente NOACH alleen via kerkdienst gemist beluisterd en bekeken worden. Wil je meeluisteren of kijken, ga dan naar de volgende link en klik op 2 augustus. Dick van Bart zal de dienst verzorgen.

We vieren deze dienst samen als wijkgemeente NOACH en De Bleek en zijn zo met elkaar door heel de stad verbonden. We wensen iedereen een goede viering!

Collectebestemmingen

 • De diaconiecollecte van zondag 2 augustus is bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een
  diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er
  wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook
  wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het
  Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen. Het betreft hier deels activiteiten
  waarvan we hopen dat ze in de nabije toekomst weer kunnen starten. Maak uw bijdrage over op RABO 0102 199 515 t.n.v. PGA Almelo, zet erbij: Bleek ouderenwerk.
 • De tweede collecte is voor de Bleek. Je kunt je bijdrage overmaken op IBAN NL94 RABO 0301 304 904 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. wijkkas De Bleek.