Vanwege het Coronavirus kan de viering van zondag 20 september vanuit De Bleek maar door een beperkt aantal personen worden bezocht. Wil je thuis meeluisteren of kijken, ga dan naar de volgende link en klik op 20 september. Voor wie meeluistert is hier de liturgie. Monica Schwarz zal de dienst verzorgen. Het is vredeszondag en het thema van de Vredesweek dit jaar – vrede verbindt verschil – staat centraal.  Daarnaast is er aandacht voor de wisseling in contactpersonen en andere taakdragers in De Bleek.

In de kerk hangen gevouwen kraanvogels: de kraanvogel is een symbool van vrede en vrijheid. Wie wil kan zelf proberen een kraanvogel te vouwen, gebruik daarbij bijvoorbeeld deze instructievideo. Een kraanvogel vouwen gaat het beste met dun papier.

We wensen iedereen een goede viering in verbondenheid met elkaar en met De Bleek!

Collectebestemmingen

  • De diaconiecollecte van zondag 20 september is bestemd voor kerken in verdrukking: kerken gevestigd in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Doneer om deze kerken te versterken! Maak je bijdrage over op NL 61 RABO 010 219 9515 t.n.v. PGA Almelo en zet erbij: Bleek kerken in verdrukking
  • De tweede collecte is voor de Bleek. Je kunt je bijdrage overmaken op IBAN NL94 RABO 0301 304 904 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. wijkkas De Bleek.

 

zondag 20 september