Vanwege het Coronavirus kan de viering van zondag 22 november vanuit De Bleek maar door een beperkt aantal personen worden bezocht. Wil je thuis meeluisteren of kijken, ga dan naar de volgende link en klik op 22 november. Voor wie meeluistert is hier de liturgie. Da. Monica Schwarz en Trudi Lambers Heerspink zullen samen de dienst verzorgen.  Het is Eeuwigheidszondag en we herdenken de Bleekers die afgelopen jaar gestorven zijn. Daarnaast is er ook aandacht voor anderen die korter of langer geleden zijn overleden. Het thema is elkaar tevoorschijn luisteren.

We wensen iedereen een goede viering in verbondenheid met elkaar en met De Bleek!

Collectebestemmingen

  • De diaconiecollecte van deze zondag is voor pastoraat. Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. Maak je bijdrage over op NL61 RABO 010 219 9515 t.n.v. PGA Almelo en zet erbij: De Bleek pastoraat
  • De tweede collecte is voor De Bleek. Je kunt je bijdrage overmaken op IBAN NL94 RABO 0301 304 904 n.v. Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. wijkkas De Bleek.

 

22 november