leven met verlies

In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was 8 personen.

Ik heb gevraagd of iemand uit de groep iets zou willen schrijven over hoe het ervaren is. Dat is onderstaand stukje geworden.

Leven met verlies
Hoe is dat, hoe voelt dat en hoe doe je dat.
Wat fijn, dat ik naar een aantal bijeenkomsten ben geweest waar dit uitgebreid aan de orde mocht komen. Ik voelde mij veilig waardoor het verdriet er mocht en kon zijn. Ik heb verteld over het sterven, de dagen er na, de begrafenis en over hoe de weken daarna zijn verlopen.
Alle emoties kregen in deze bijeenkomsten aandacht. Er werd geluisterd. Dit is zeer troostend geweest. Er was herkenning in de groep. We konden ervaringen uitwisselen.Leren van elkaar. Ik mocht ervaren dat huilen, boos zijn en bepaalde reacties bij het rouwen horen.
Zo heb ik een weg gezocht om het verdriet dat er is en zal blijven, er te laten zijn. Waarmee ik wil zeggen dat het bij mijn leven hoort en ik het toch een plek kan geven; zodat ik het leven weer op durf te pakken. Deze bijeenkomsten hebben mij hier zeer in gesteund. Ik denk er met een warm gevoel aan terug.
Een deelnemer.

Eind september starten wij met een nieuwe serie bijeenkomsten. Er kunnen maximaal 8 personen meedoen. We staan stil bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten, hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.

Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, kan veel voor je zelf betekenen maar ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn.

U kunt zich opgeven via onderstaande mail: wmensink29@gmail.com Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?
Data en tijdstippen worden nader in overleg vastgesteld.

Wil Mensink
Coach/begeleider PGA