lezing over Hendrik Werkman

Van begin februari tot begin april zal er in de achterzalen van De Bleek een expositie te zien zijn van druksels van Hendrik Werkman. Het zijn afbeeldingen bij joodse legenden. Deze verhalen willen de hoorders een nieuw perspectief bieden op de toekomst. Monica Schwarz verzorgt op 12 maart een lezing over Hendrik Werkman, zijn kunst en deze joodse verhalen. De lezing is op 12 maart van 20-22 uur in De Bleek. Kosten: 4 euro

De expositie is elke zondag na de viering (tussen 11 en 12 uur) te bezichtigen, en tijdens de lezing. Op zondag 3 februari is in de viering in De Bleek aandacht besteed aan een van de prenten: De sabbat der eenvoudigen.

Werkman putte zijn inspiratie uit Die Legenden des Baalschem van Martin Buber. Hij maakte de ‘druksels’ in de jaren 1941-1943. Werkman had een grote drukkerij met veel personeel. In zijn vrije tijd tekende en schilderde hij en was lid van de Groninger schildersvereniging De Ploeg. Werkman ontwikkelde een heel eigen techniek om prenten te drukken, een gemengde techniek, grotendeels handwerk en hij noemde zijn werken ‘druksel’. Hij vond overal inspiratie: op zijn fietstochten door de stad Groningen of door het luisteren naar muziek. In een van zijn brieven schrijft hij: ‘Het onderwerp meldt zichzelf en wordt nooit gezocht’.

Eind 1940 werd De Blauwe Schuit opgericht, een clandestien uitgeverscollectief. Dit was ontstaan vanuit verontwaardiging over eerste discriminerende maatregelen tegen de joden. Werkman was de vaste drukker én illustrator van De Blauwe Schuit. Werkman kreeg van een van de uitgevers het boek van Buber over de Chassidische legenden te lezen.  Werkman werd  hierdoor geraakt en schreef: ‘Als ik zulk een verhaal lees, komt op een gegeven moment een  beeld voor ogen dat door geen ander meer verdrongen wordt’. Tussen juni 1941 en december 1943 drukte Werkman 2 sets van 10 illustraties bij deze verhalen. De werken ademen vrijheid, vertrouwen en levensvreugde. Door de openlijk beleden solidariteit met de joodse landgenoten is het werk een monument geworden van geestelijk verzet.

Tijdens de lezing over Hendrik Werkman wordt er verteld over het leven en werk van Hendrik Werkman, en over het Chassidisme.