nieuwe opzet van de kindernevendienst

Vernieuwingen bij de kindernevendienst

De kindernevendienst-leiding heeft een enquête uitgezet onder ouders. Naar aanleiding van de resultaten heeft de leiding beslissingen genomen voor de toekomst. Er is besloten tot een nieuwe opzet van de kindernevendienst. Hiermee beginnen we na Pasen, vanaf 8 april 2018.

Er zijn helaas op veel zondagen (bijna) geen kinderen, zodat de opzet van wekelijks kindernevendienst niet meer haalbaar is. Maar we hebben mooie en inspirerende ideeën opgedaan uit de antwoorden van de ouders – dus het wordt niet minder, maar anders!

Dit wordt de nieuwe opzet van de kindernevendienst:

    • Er is 10 keer per jaar kindernevendienst tijdens de jong&oud diensten.
    • Er is kindernevendienst tijdens de feestdagen: op startzondag, met Kerst, Pasen en Pinksteren.
    • Er wordt drie keer per jaar, voorafgaand aan één van de grote feesten, een ouder-kind workshop georganiseerd op een zaterdag. Bijvoorbeeld voor Pasen: broodhaantjes bakken en palmpaasstokken versieren, of voor Pinksteren: een duif maken. We gaan er gezellige en zin-volle middagen van maken.
    • We beginnen in september met een gezellige startactiviteit voor de kinderen.

Tijdens de andere zondagen is er dan geen kindernevendienst. Uiteraard zijn de kinderen ook op die zondagen wel welkom!

  • Voor kinderen tot ongeveer 8 jaar (onderbouw) is er de mogelijkheid om mee te gaan met de stand-by-oppas. Er zal in de achterzalen materiaal voor hen aanwezig te zijn waarmee ze zich kunnen vermaken.
  • De kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen in de kerkzaal blijven. Hier zal ook materiaal aanwezig zijn waar zij zich, zonder al te veel geluid te maken, tijdens (een deel van) de viering (bijvoorbeeld de overweging) mee kunnen bezighouden. Te denken valt aan puzzels, woordzoekers, kleurplaten, boekjes etc.

We gaan met deze opzet na Pasen, dus vanaf 8 april 2018, beginnen. De workshops beginnen in het nieuwe seizoen We hopen dat we hiermee de komende tijd voor de kinderen van onze gemeente (en hun ouders) een zinvolle invulling kunnen geven aan hun verbondenheid met De Bleek!