U weet het vast nog wel: in 2017/2018 hebben we met elkaar de nodige financiële middelen bijeengebracht voor het bouwen van een huis voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Met hen gaat het goed, gezamenlijk hebben we voor hen het verschil kunnen maken. Om dankbaar voor te zijn. Nu willen we opnieuw voor een familie een huis bouwen. Voor de familie Cret uit het plaatsje Sarbi, zo’n 35 kilometer ten noordoosten van de stad Oradea.

Het is een familie van 11 personen: vader, moeder en 9 kinderen (in de leeftijd 1,5 tot 16 jaar). Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft hen als volgt: “De familie Cret is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.”

De lokale vrijwilligers die in 2017/2018 het huis voor de familie Ardelean hebben gebouwd willen nu graag aan de slag voor de familie Cret. Deze groep kwam destijds voor het eerst bij elkaar en zijn enthousiast en geïnspireerd geraakt om zich voor hun naaste in te zetten. Ze stellen hun vrije tijd opnieuw ‘om niet’ beschikbaar om voor de familie Cret aan de slag te gaan! En de maatregelen in verband met de corona-crisis vormen geen belemmering meer om te kunnen bouwen. En dankzij een gift is de aanleg van de fundering inmiddels gestart.

De kosten voor het materiaal zijn begroot op € 15.000. Zowel in Roemenië als ook in Almelo willen we de nodige acties starten om dit bedrag bijeen te brengen, zodat we hiermee het materiaal lokaal kunnen inkopen en zo ook de lokale bedrijven ondersteunen. Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? Een éénmalige of periodieke bijdrage kan overgemaakt worden naar NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.

Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website is dit te volgen.