Wat is het project?

U weet het vast nog wel: in 2017/2018 hebben we met elkaar de nodige financiële middelen bijeengebracht voor het bouwen van een huis voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Met hen gaat het goed, gezamenlijk hebben we voor hen het verschil kunnen maken. Om dankbaar voor te zijn.Nu willen we opnieuw voor een familie een huis bouwen. Voor de familie Cret uit het plaatsje Sarbi, zo’n 35 kilometer ten noordoosten van de stad Oradea.

Het is een familie van 11 personen: vader, moeder en 9 kinderen (in de leeftijd 1,5 tot 16 jaar). Onze lokale contactpersoon Tavy Pantis omschrijft hen als volgt: “De familie Cret is een groot gezin met 9 kinderen. Ze zijn een arm en eenvoudig gezin. Veel mensen ver-/beoordelen hen omdat ze veel kinderen hebben. Ze hebben geen maandelijks inkomen, vader werkt dag in dag uit in het dorp, moeder heeft geen baan. Het huis waar ze nu wonen is erg oud en staat op instorten. Vanwege dit risico probeerde de vader een nieuwe kamer (4x4m) te bouwen waar hij zijn gezin naar toe kan verplaatsen voor het geval het huis uit elkaar zou vallen, maar het lukte hem alleen om een fundering voor de muren aan te leggen. Het huis waar ze momenteel wonen heeft 1 kamer en 1 keuken. Toen ik ze voor het eerst bezocht begreep ik dat ik iets voor ze moest doen.”

De update

‘In samenwerking met de diaconie van de PGA’, wat betekent dat concreet? De diaconie (het CvD) heeft SHOE aangegeven
dat zij het project graag ondersteunen: het is zichtbaar en concreet welke hulp verleend wordt. Deze week kwam het
bericht van het CvD dat zij ‘de verdubbelaar’ hebben ingezet. Elke gift voor dit project die door u of jou wordt overgemaakt
op het bankrekeningnummer van het CvD wordt door hen verdubbeld! Dat is ook van toepassing op de giften die al zijn
binnengekomen. De giften die inmiddels zijn binnengekomen (stand 24 juni) is opgelopen naar € 990,-. Met inzet van de
verdubbelaar is dat € 1.980,- Een maand geleden is het project gestart en om dan nu al te kunnen melden dat met inzet
van de verdubbelaar een bedrag van bijna 2.000 euro genoteerd mag worden is om stil van te worden en dankbaar voor te
zijn.

Het betekent ook dat de bouw verder gaat. De materialen voor het opbouwen van de wanden zijn besteld en op locatie
afgeleverd. Het opbouwen van de muren is gestart door de lokale vrijwilligers. De kinderen van de familie Cret helpen graag
mee blijkt uit de foto’s die we toegestuurd krijgen.

Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? En helpt u mee om de verdubbelaar van het CvD
maximaal te benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 tnv
Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.

Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website is dit te volgen.