De toekomst van de VVG                                                                      15 november 2023

Bericht aan de leden, donateurs en gemeenteleden van de Bleek.

Op 19 oktober jl. heeft de adviescommissie (Paulien Vrolijk – de Jong, Ruud de Bruin, Erik Roelofs en Arend Middelkamp) haar bevindingen gerapporteerd aan het bestuur. Het bestuur heeft de commissie gevraagd om over de volgende zaken een advies uit te brengen:

 • Beschrijf de nieuwe positie van de VVG na opheffing van de Bleekgemeente;
 • Beschrijf de toekomst van ons vastgoed, zijnde kerkgebouw en achterzalen;
 • Welke VVG-kernactiviteiten zijn essentieel voor de VVG.

Hieronder volgt een samenvatting van de enquête:

 • De adviescommissie heeft een enquête uitgezet waarop 152 personen hebben gereageerd waarvan 75 stemgerechtigde leden (28 VVG en 47 VVG+PGA leden), 22 VVG-donateurs en de rest van belangstellenden en anonieme inzendingen.
 • De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 74 jaar (!) waarvan twee derde (67%) 70 plus.
 • Een grote meerderheid waarvan 68 VVG-leden vindt dat de VVG een zelfstandig voortbestaan moet houden na opheffing van de Bleekgemeente waarbij een integratie met de PGA na samenvoeging van de vijf wijkgemeenten niet voor de hand ligt. Er is daarentegen wel een groep respondenten die een samenwerking PGA-VVG wil onderzoeken.
 • Een grote meerderheid waarvan 65 VVG-leden bepleit meer samenwerking in de regio met vrijzinnige organisaties zoals de Doopsgezinde Gemeente Twente, Remonstranten Gemeente Hengelo, Apostolisch Genootschap en Vrijzinnigen uit Twente Oost, Varsseveld en Aan de Regge (Rijssen – Hellendoorn).
 • Zondagse vieringen in De Bleek blijven populair bij kleine meerderheid (56%) van de respondenten.
 • 73 respondenten hebben aangegeven dat zij te zijner tijd zullen overstappen naar de Grote Kerk, 49 respondenten zullen dat niet doen en 30 zullen de ontwikkelingen afwachten.  
 • Een meerderheid waarvan 57 VVG-leden bepleit voor het open houden van de Bleekkerk. Hierbij aangemerkt dat 42 VVG-leden ook hebben aangegeven dat de activiteiten ook in de Grote Kerk en/of De Schouw of elders (bijv. Natuurhuis, Kapel Hof 88,…) kunnen plaatsvinden.
 • Een meerderheid (63%) bepleit het blijvend gebruik van de Bleekkerk voor rouwdiensten.
 • 31 VVG-leden wensen geen structurele verhoging van het lidmaatschap, slechts 18 respondenten reageerden positief en de rest neutraal.
 • 15 leden hebben aangegeven een functie te willen uitoefenen voor de vereniging.

 

Conclusies:

 • De VVG-leden zijn erg betrokken en hechten in haar voortbestaan.
 • Hoog percentage respondenten.
 • De gemiddelde leeftijd van de leden is hoog.
 • Het pastoraat en de overige activiteiten (Bleeklezingen, Zomergasten, De Verwondering , Samen Eten, …etc.) worden erg gewaardeerd. De waardering van de gehele populatie komt gemiddeld op een keurige zeven uit.
 • Financieel kan de VVG met behoud van de Bleekkerk (gemeentelijk monument) zonder extra verdienmodel niet bestaan.
 • De gezonde financiële positie van de VVG biedt vooralsnog tijd voor de ontwikkeling van een herbestemming van de Bleekkerk en achterzalen.

 

Aanbevelingen:

 • Verbreding van het aanbod van de VVG-activiteiten zeer gewenst (bijv. uitbouw van het Platform religie, cultuur en filosofie).
 • Onderzoek samenwerking met de PGA, regionaal vrijzinnige organisaties en maatschappelijke organisaties (bijv. Natuurhuis).
 • Organiseer voor spiritueel geïnteresseerden vieringen/bijeenkomsten op nieuwe momenten.
 • Het in eigendom houden van het Bleek-vastgoed is geen doel op zich. De VVG zal op zoek moeten gaan naar nieuwe huurders en/of partners als onderdeel van de herbestemming van haar vastgoed.
 • In relatie met regionale Twentse vrijzinnige organisaties kan de VVG een voortrekkersrol innemen. Wellicht kan de Bleekkerk als ‘Vrijzinnig Centrum Twente’ een mooie toekomst tegemoet zien.
 • Pimp de achterzalen en keuken op in nieuwe warme en gezellige kleuren.
 • Zorg voor een proactief publiciteits- en communicatiebeleid. Straal een nieuw gevoel van enthousiasme uit wellicht met een nieuwe pakkende naam.