Met ruim 70 senioren van onze Bleekkerk waren we op 26 november weer bijeen in onze kerk voor de seniorenmiddag in De Bleek die de diakenen ieder najaar organiseren. Bij binnenkomst in de achterzaal werden we getrakteerd op koffie of thee met een plak cake en werden we, na een welkomstwoord van Hans Veldhuis, vervolgens in de kerkzaal verwacht. Hier werd door Dhr. Bornebroek uit Enschede een lezing gehouden met de titel “Boerenmagie”. Dhr. Bornebroek vertelde op vlotte en humoristische wijze over de verschillende symbolieken van religieuze en profane architectuur, flora, fauna, hekserij en volksgeneeskunst. Dit alles ondersteund door een fraaie PowerPointpresentatie.  Veel interessante weetjes en leuk om te horen dat ogenschijnlijke nietszeggende elementen in ons (Twentse) landschap en architectuur, plotseling een onvermoede betekenis hebben.

In de pauze werden we in de achterzaal weer getrakteerd op een drankje en na een genoeglijk samenzijn gingen we voor het 2e deel van de lezing weer naar de kerkzaal. Ook nu wist Dhr. Bornerbroek ons te boeien met zijn enthousiast betoog en ons bewust te maken van de “boerenmagie” en de magische belevingswereld van het platteland. Nadat we weer teruggekeerd waren in de achterzalen konden we genieten van een voortreffelijke broodmaaltijd die rond de klok van zes uur werd de seniorenmiddag in De Bleek afgesloten door onze predikante Monica Schwarz. Al-met-al een leuke en gezellige middag! 

Op de foto-pagina is een foto-verslag te zien van deze gezellige middag!