Afgelopen zondag 19 september was de startzondag bij Erve Pezie! Heel vroeg op zondagmorgen was er al een en al bedrijvigheid. Chris Meier was druk met stoelen en tafels aan het sjouwen, Hillie Komdeur was druk met het klaarzetten van een buffet en de koffiedames kregen instructies voor het koffie schenken. Zo werden alle ruimten van deze voormalige boerderij klaargemaakt voor de startzondag bij Erve Pezie van De Bleek. Om tien uur zat de zaal vol en begonnen we met heel serieuze kost: een presentatie over ‘Loslaten en opnieuw beginnen’; het op weg zijn naar nieuw kerk-zijn. Deze presentatie sloot dus ook aan bij het thema van startzondag: ‘Op weg’. De projectleider Jan Boer en zes woordvoerders van de themagroepen vertelden over waar ze mee bezig zijn. Het is nog allemaal ‘in ontwikkeling’ en de themagroepen hopen dat veel mensen mee willen denken. Tijdens en na de presentatie werden er allerlei opmerkingen en vragen opgeschreven zoals:

  • Houd bij dit alles vooral de blijheid en vreugde van het geloven als leidraad.
  • Is de commissie onderdak alleen in het leven geroepen om de financiële consequenties en onderbouwing in kaart te brengen? Of staat ‘onderdak’ ook voor ‘thuis voelen/zijn’?

Na de presentatie was er koffie met gebak en buiten werd een vuurtje aangemaakt. Daar gingen de jongeren omheen zitten terwijl binnen de viering begon. Met zorg hadden we een live-stream voorbereid, maar de techniek blijft weerbarstig en het internet trok het helaas niet – met excuses aan allen die thuis hadden willen meevieren. Het thema ‘op weg’ werd uitgediept aan de hand van verschillende elementen: foto’s en verhalen van Bleekers, een icoon uit de 6e eeuw, het verhaal uit Marcus 6 waarin Jezus zijn leerlingen twee aan twee op pad stuurt en een gedicht over op weg gaan. Trudy van Soldt hield de overdenking en bij ‘wat ons verbindt’ werden de zangers en Gosse bedankt voor hun inzet tijdens de corona-periode. Voor het eerst na anderhalf jaar zongen we met elkaar alle liederen. De kinderen gingen o.l.v. Annet aan de slag aan de picknicktafels in de tuin met een verhaal, puzzels en spelletjes rond het thema van de dag.

startzondag bij Erve Pezie

Na het slotlied was er een heerlijk buffet met hapjes en drankjes, voorbereid door Liesbeth Koops en Herma Naafs. Het zag er kleurig en vrolijk uit en ook aan mensen met een dieet was gedacht. Er waren bietenwraps en er was vlierbloesemlimonade: verrassende smaken! Na al dit heerlijks gingen we in drie groepen uitelkaar: o.l.v Marleen Westerhof kon er een collage gemaakt worden, Jos Keijzer leerde ons twee liederen aan en Chris Meier stuurde steeds twee wandelaars met elkaar op weg. Zij wandelden over het nieuwe wandelpad met vragen om samen te bespreken.

startzondag bij Erve Pezie

Aafke Hagens hield buiten het vuurtje brandend en ving de wandelaars op die terugkwamen. Na het wandelen, zingen en plakken, had iedereen trek en mochten we onze borden volladen bij het lunchbuffet. Wat een variatie aan heerlijkheden! Overal zaten mensen gezellig aan tafeltjes te eten en bij te praten.

Na de maaltijd besloten we de dag met een bijdrage vanuit alle workshops.  De jongste deelnemers (5 en 7 jaar) deelnemers van de workshop collage maken én de oudste (bijna 90), lieten hun collage zien en vertelden erbij. We zongen over verder trekken met vleugels van licht en Monica blies het licht van de kaars de wereld in en we zongen over Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil en vrede die bij ons blijft. Tenslotte was er voor iedereen een kaart met de afbeelding van de icoon: de vriendschapsicoon waarop Jezus op weg is met zijn vriend Menas. Zo mogen wij op weg gaan met elkaar en met de Eeuwige, de toekomst tegemoet.

Met vereende krachten werd er opgeruimd. Het eten dat over was werd verdeeld (het leek de wonderbare spijziging wel) en zo vertrokken we vrolijk en voldaan. Het was dankzij de hulp en inzet van velen een prachtige dag. Dank dus aan de voorbereidingscommissie, koffiedames, dames van het hapjesbuffet, workshopleiders, kindernevendienst en jeugdkerkleiding én aan alle deelnemers met hun meegebrachte heerlijkheden. We zijn blij dat we op Erve Pezie zo gastvrij zijn ontvangen. Het was heerlijk elkaar weer te kunnen ontmoeten en eindelijk weer iets van verbondenheid aan den lijve te kunnen ervaren. En zoals Pauline Vrolijk tot besluit zei: deze startzondag bij Erve Pezie is een goede start van een nieuw seizoen: laten we er een mooi jaar van maken in De Bleek!