startzondag
startzondag

Het was echt startzondag-weer: het regende pijpestelen. Maar binnen was het warm en gezellig op onze startzondag.

Allereerst in De Bleek zelf: een Thomasviering waarvoor een team sterke vrouwen en mannen de kerkzaal, achterzalen en loge had ingericht voor verschillende workshops. Op het liturgisch centrum was een muur gebouwd. Het thema van de viering was dan ook: ‘muren’. Als intro was er een toneelstuk waarbij Jenny Hazenberg niet alleen toneel speelde, maar ook trombone: een geweldige prestatie. Monica speelde cello aan de ene kant van de muur en Jenny trombone aan de andere kant. Na een flinke burenruzie was de muur tussen hen in ingestort en toen bleek dat cello en trombone heel mooi klinkt samen.

Muren geven geborgenheid, maar muren hebben ook een andere kant: ze kunnen uitsluiten en opsluiten. Een gedicht van Jana Béranova zegt dat allemaal: dat muren van je kunnen houden en dat ze een nest voor je bouwen, warm als dons. Maar ze kunnen ook verdeeldheid zaaien tussen mensen. En het gedicht besluit met de oproep samen een hek te bouwen van zwijgen en kracht. Dat sloot aan bij de overdenking, waarin Monica vertelde over de muur van Bethlehem, waarop de verhalen van Palestijnse vrouwen te lezen zijn. Het zijn verhalen van verdriet én van hoop en verlangen naar vrede. We lazen enkele fragmenten van verhalen als een uitgestoken hand. Monica vertelde ook over Christian Führer, tijdens de Wende predikant in Leipzig. Tijdens de periode voorafgaand aan de val van de muur bouwde hij aan muren van kaarsen en gebeden. Tenslotte noemde Monica de klimaatstaking van afgelopen week in Den Haag. Zo kunnen mensen een muur van vastberadenheid vormen, een muur van kaarsen en gebeden en zich inzetten voor het goede.

De overdenking was niet in de kerkzaal, maar tijdens de Vrije Ruimte waarin je de mogelijkheid kreeg om te kiezen wat je graag wilde doen. Je kon in de kerkzaal blijven en naar de diapresentatie kijken of schrijven of tekenen. Je kon ook volksdansen met Ronald, luisteren naar gedichten en muziek met Pauline en Wieke (viool) of zingen met Lini en Gosse. Muziek, dans en poëzie zijn verbindend en zijn manieren om hekken te bouwen tegen het kwaad.

De jongeren maakten mooie posters: in zwarte verf krasten zij een tekst en onder het zwart kwamen kleuren tevoorschijn. Eigenlijk hadden we graffiti moeten maken, maar we waren bang dat het VVG bestuur dan toch bezwaar zou maken. De kinderen van de kindernevendienst sloten aan bij het toneelstuk en deden spelletjes waarin je moet samenwerken.

Een groot koor kwam na de Vrije Ruimte op het liturgisch centrum zingen over het afbreken van muren.  We zongen ook nog een lied dat rond de Wende veel gezongen is: een lied over ruimte en nieuwe wegen. Zo mogen ook wij proberen muren die verdeeldheid zaaien te slechten en met elkaar een muur van kracht zijn.

Na de koffie vertrokken we naar de familie Hinsenveld waar het warm en gezellig was in een voormalige hooiberg die tot een mooie feestruimte omgebouwd was. Er was een leerzame quiz over de Gravenallee, gemaakt door Gerrit, Gerdy en Jenny. Daarna was er heerlijke soep van Ada en een buffet vol met lekkers waaraan iedereen aan had bijgedragen en waarvan ieder ook kon genieten.

Deze startzondag was ondanks de regen een warme, gezellige en inspirerende start. Dank aan de commissie: Jenny Hazenberg, Ronald van den Houten en Pauline Vrolijk en aan alle anderen die op welke manier ook mee hebben gewerkt!

Vele Bleekers hebben mooie foto’s van muren ingestuurd. Deze zijn afgedrukt en  hangen in de kerk, naast de koffiehoek. Ga er eens kijken!

Voor meer foto’s van de startzondag zie de foto-pagina!