Openluchtviering

Wat was het een mooie morgen op 16 juni in de tuin van Erve Pezie. Naast de vijver en met uitzicht op de bomen zat het vol mensen en was de rode draad van de openluchtviering: inspiratie. Ieder had bij de ingang iets uit grote manden mogen pakken: allerlei dingen uit de natuur. Schelpen, stenen, veren, groene sprietjes, dennenappels: ieder mocht iets meenemen wat haar of hem aansprak. ‘Dit is een morgen als eens de eerste’ zongen we en zo voelde het ook op deze stralende dag.

Verschillende mensen kwamen aan het woord om iets te vertellen over hun inspiratie. George Gelauff, van de landelijke organisatie van het Apostolisch Genootschap was helemaal uit Delft gekomen om mee te doen. Hij vertelde erover hoe de wetenschap hem inspireert n.a.v een foto vol melkwegstelsels van de Hubble telescoop.

Vervolgens kwamen de voorwerpen uit de natuur aan de orde. Marleen Westerhof had dit onderdeel ingebracht. Het werd een oefening in voelen, zien, ruiken .. met alle zintuigen ervaren. Een uitnodiging om minder in ons hoofd te zitten en open te staan voor de inspiratie van de natuur.

Cobi Noordhoff vertelde over Etty Hillesum, haar bijzondere levensverhaal en dagboeken. Indrukwekkende woorden, die ook in onze tijd inspireren: ‘Ik zal je helpen God, dat het niet in mij begeeft. Dat is wat we in deze tijd kunnen redden: een stukje van jou in onszelf, God’.

Rini van Buiten vertelde over de inspiratie van muziek en liederen. Ze liet een lied horen met de vraag: ‘Als de kou komt van over de bergen, hard en scherp, wie zal ik zijn?’ Die vraag komt ook steeds bij ons terug: wie willen en kunnen wij zijn voor de ander?

Pauline Vrolijk vertelde over de kracht van poëzie en las een gedicht van Hans Bouma. Eigenlijk moet je het lezen vroeg in de morgen in het eerste morgenlicht.

Kijk de hemel – dak boven je hoofd,
voel de aarde – grond onder je voeten.

Elke dag ervaren als een nieuw begin en als een kans om mens te worden.

De bijdrage van Monica Schwarz, tegenwoordig een ‘dansende domina’, was een dans bij een Taizélied over het goddelijke licht in ons binnenste dat we tegen het (ons) donker mogen beschermen. Al zittend konden allen gebaren bij het lied maken, als een vorm van meditatie.

Roel de Graaff zong, begeleid op het keyboard door zijn vrouw Frida, het lied ‘Inspiratie’ van Mathilde Santing. George Gelauff bracht in zijn overdenking alle voorafgaande elementen van de viering bij elkaar en benadrukte het hoe inspiratie en openheid met elkaar verbonden zijn. Hike-Flurina Hiemstra speelde vrolijke muziek van Handel op de dwarsfluit.

Ondertussen hadden de kinderen onder leiding van Annet Bramer een inspiratiespel gespeeld waarin duidelijk werd dat ieder op eigen wijze geïnspireerd wordt. De een wordt blij van lekker rennen, de ander van tekenen. Met elkaar lieten zij zich door het verhaal over kikker meenemen en `zo ontdekte kikker waar hij blij van werd.

Na de openluchtviering was er een collecte voor Stichting De Vrolijkheid (zie www.vrolijkheid.nl), een stichting die op asielzoekerscentra , met name voor kinderen en jongeren, vrolijkheid en inspiratie wil brengen. Er klonk ook een oproep: de stichting heeft ook behoefte aan mensen die tijd en aandacht aan hun werk willen besteden.

Tenslotte was er een heus gebakbuffet met heerlijke zelfgemaakte dingen. Sommigen gingen met een paar stukken gebak aan de koffie! Het was een gezellige ontmoeting tussen de mooie kunstwerken: ook een bron van inspiratie.

Dank aan allen die deze openluchtviering hebben voorbereid en uitgevoerd! Deze viering was een activiteit van het Platform voor Religie, Cultuur en Filosofie, dat deze zomer ook drie lezingen organiseert: Zomergasten. Het Platform is een samenwerkingsverband van verschillende vrijzinnige groepen en kerkgenootschappen.

Meer foto’s van de Openluchtviering zijn binnenkort te zien op de fotopagina!