startzondag

Het nieuwe winterwerkseizoen in De Bleek is gestart!

Terugblik op de startzondag
Hierbij een terugblik op de startzondag op zondag 23 september 2018. We begonnen niet met de viering, maar met koffie en thee met iets lekkers erbij. Wat een gezellig geroezemoes in de kerk! Het thema van de viering was: Levenskunst. Bij kunst denken wij aan schilderijen, een orkest of aan ballet. Maar leven is óók een kunst, en soms helemaal geen gemakkelijke. Want kunstenaars maken van dat wat er is iets nieuws. En dat doet ieder mens in haar of zijn leven eigenlijk ook. Levenskunst is de manier waarop je omgaat met die dingen die gegeven zijn: met je omstandigheden, met je aard, met alles wat je meegekregen hebt.

Levenskunst
In de bijbelse verhalen is er steeds de oproep om op weg te gaan, te durven .. om je niet bij dingen neer te leggen, maar iets van je leven te maken en om iets te betekenen voor de wereld. En dat is net als met kunst maken, schilderen, filmen of klarinet spelen: heel veel oefenen, heel hard werken: transpiratie. Maar daarnaast, net als met kunst maken, open staan voor een vonk, iets wat je ingeblazen wordt: inspiratie. Om iets daarvan zichtbaar te maken is er een levenskunst-project gestart. 

De Bleek
In De Bleek beginnen we in dit nieuwe seizoen ook met wat er is – de dingen en de mensen die er zijn. We worden uitgedaagd daar iets nieuws van te maken, met hard werken en met die inspiratie. In de viering waren er woorden van dank voor mensen die jarenlang een bepaalde taak op zich genomen hadden. Daarnaast heetten we mensen welkom die aan een nieuwe taak beginnen: het is fijn dat er steeds mensen zijn die de kar willen trekken. Zonder de inzet van velen kan De Bleek niet bestaan!

Samen eten
In Nivonhuis Krikkenhaar stond na de viering een heerlijk buffet klaar dankzij vele goede koks uit De Bleek. Ruim 40 mensen zongen vierstemmig in canon en daarna was er soep, brood, salade en nog veel meer. Harde werkers in de keuken zorgden steeds voor alles wat er nodig was. Samen eten is niet voor iedereen dagelijkse kost, en zo’n gezellig groot gezelschap geeft een feestelijk gevoel. Na de maaltijd stapten we op de fiets of in de auto, en trokken we naar onze volgende pleisterplaats.

Kerk, tuin en klooster
In het Karmelietenklooster van Zenderen werden we welkom geheten door Edgar Koning, de Prior, en Paula Tielemans. Eerst kregen we wat achtergrondinformatie over de kernwoorden van het leven in het Karmelklooster. De opdracht van het leven is: leven voor Gods gelaat. Om dat bewust levend te houden, zijn gebed, stilte, gerechtigheid beoefenen en de gemeenschap belangrijke elementen. We kregen een rondleiding door klooster en kerk of klooster en tuin. In de kerk zagen we muurschilderingen over Elisa, in de stiltetuin het labyrinth en in het klooster de bibliotheek met boeken tot aan het plafond. Bij thee met cake (gebakken door Bleekers die zelf niet mee konden komen, maar wel met ons verbonden waren) was er nog ruimte voor vragen. Het is fijn dat we als Bleek zo welkom waren en de verbondenheid met elkaar konden ervaren.

Ondanks de regen was het een mooie startzondag: inspirerend en gezellig. Dank aan degenen die deze dag voorbereid en georganiseerd hebben en allen die meegedaan hebben en deze startzondag tot een goede start van het nieuwe seizoen gemaakt hebben! Voor een terugblik op de startzondag in foto’s, zie de fotopagina.