Update project Stichting Help Oost Europa (SHOE) in samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA)

Drie weken geleden schreven we in de Bleekpost over de start van het nieuwe bouwproject in Roemenië. Een nieuw huis(je) voor familie Fazekas, een familie met 2 gehandicapte kinderen. En wat is er veel gedaan in de afgelopen periode. Zowel in Roemenië, als ook hier in Almelo. U heeft uw betrokkenheid getoond, en hoe… Afgelopen weekend ontving ik het bericht dat er bij de diaconie in totaal € 3.795 aan giften binnengekomen is! Enigszins onwerkelijk maar vooral dankbaar dat u zo betrokken bent, u deze familie wilt helpen met een veilig en warm huis. Uiteraard zijn de ontvangen bedragen doorgezet naar onze contactpersoon in Roemenië voor de aanschaf van bouwmateriaal. De foto’s laten zien dat de fundering inmiddels al gereed is. Meehelpen? Dit kunt u doen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Almelo o.v.v. Woning Roemenië 2023. Voor meer informatie over het bouwproject én voor foto’s zie onze website: www.helpoosteuropa.nl

Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas d.pas@helpoosteuropa.nl