Update Project Stichting Help Oost Europa (SHOE) in samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA)
Hoe is het toch met het bouwproject in Roemenië? vraagt u zich wellicht af. We hebben heel goed nieuws: het huis is gereed! Afgelopen week heeft de familie, waaronder de 2 zwaar gehandicapte kinderen, het huis in gebruik genomen. En onze contactpersoon geeft door dat ze er blij en dankbaar voor zijn dat dit voor hen mogelijk is gemaakt. Die dank willen we graag aan jullie allen overbrengen. Mede door uw meeleven en financiële steun is het mogelijk geworden om het huis te realiseren en zelfs te voorzien van nieuwe bedden. De foto’s bij dit artikel geven een impressie; voor meer foto’s zie onze website. En als u dit bericht leest zal er een afvaardiging van het bestuur van SHOE in Roemenië zijn. Uiteraard bezoeken zij deze familie en nemen een kijkje in het nieuwe huis. Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas d.pas@helpoosteuropa.nl

SHOE