Onder de regenboog is ieder welkom. De Bleekkerk heeft de regenboogvlag gehesen: daarmee willen we de LGBT gemeenschap een hart onder de riem steken vanwege de kwetsende en pijnlijke Nashville verklaring. In De Bleek is iedereen welkom zoals hij of zij is! Kerkenraad/Bestuur VVG

de regenboog

Een regenboog is een mooi symbool voor verbondenheid. Door zijn vorm en zijn plaats aan de hemel is het vanouds het teken van de verbondenheid van God met mensen. In het verhaal over Noach is het een bijzonder symbool van hoop en vrede. Daarnaast is het een mooi teken van verbondenheid in verscheidenheid. Al die verschillende kleuren die toch bij elkaar horen: zodoende is een regenboog ook een symbool geworden van verschillen in seksuele geaardheid. We verschillen van elkaar, maar we zijn ook verbonden in ons mens-zijn en ons leven uit en voor de liefde.

In De Bleek is de regenboog symbool van eenheid in verscheidenheid. Want we horen allemaal bij De Bleek gemeenschap, ieder met haar of zijn eigen kleur en inbreng. De zon schijnt op de regendruppels en deze weerspiegelen allemaal op hun eigen manier dat zonlicht. Zo weerspiegelen wij mensen iets van de Eeuwige, ieder op zijn of haar manier. Sámen zijn we het nieuwe verbond van liefde en een teken van hoop.