Zondag 16 januari vieren we in Almelo met verschillende kerken samen. In De Bleek vieren we met de Grote Kerk, de Doopsgezinden, de katholieke St Joris parochie en het Leger des Heils. Er zijn zoveel kerken in Almelo die allemaal hun eigen gebouw en en gewoonten hebben, maar op deze zondag willen we iets met elkaar delen. Da. Monica Schwarz en Mgr Alphons Woolderink gaan voor en Ineke Munter van de Grote Kerk en Elly Nekeman van de Doopsgezinden verzorgen de lezingen. Voor de liturgie, klik hier. (Het kan even duren voor de liturgie geladen is). Vanwege corona kan het helaas niet live, maar is het digitaal te volgen via Kerkdienst gemist. Klik hiervoor op 16 januari. Wi We hopen dat we elkaar als christenen uit verschillende kerken een andere keer wel weer live kunnen ontmoeten.
 
Op zondag 16 januari begint de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Dit is een landelijke week met aandacht voor de oecumene, de samenwerking tussen de christelijke kerken. In de loop van de eeuwen is de kerk versnipperd en versplinterd geraakt. Toch horen al die kerken bij elkaar en hebben zij veel met elkaar gemeen.
16 januari
De diaconie-collecte van 16 januari is vanwege de week van gebed voor de eenheid van de kerken voor het werk van de Raad van Kerken. De Raad van Kerken in Nederland is  een landelijk samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties. Het wil de oecumenische dialoog bevorderen. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen. Maak je bijdrage over op IBAN NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie PGA o.v.v. Raad van Kerken.
 
Het was de bedoeling alle kerkgangers een ster mee te geven. De ster is hier te downloaden. Je kunt hem printen, uitknippen en op een net iets groter karton plakken. Zo herinnert deze ster aan het licht van de ster van Betlehem én aan het licht dat wij mogen zijn!