vredesweek

Vrede centraal in De Bleek

De Vredesweek is momenteel in volle gang. Op 15 en 16 september stond de vrede centraal in De Bleek: op 15 september was er de Walk of peace door de stad, met als startpunt De Bleek. Deze bezinningswandeling is georganiseerd door de Raad van Kerken en de Ambassade van Vrede van Almelo. Onderweg waren er pleisterplaatsen met activiteiten en bij de Grote Kerk op het plein een informatiemarkt met muziek door een jeugdorkest. Tot besluit werden er vredesliederen gezongen in de Georgiusbasiliek, was er soep van het Leger des Heils en werden er duiven losgelaten. Terwijl de duiven wegvlogen werd er door het koor gezongen:

Duiven van vrede, sla wijd en zijd je vleugels uit.
Breng waar mensen wonen: Gerechtigheid en vrede.

Op zondagmorgen was er een vredesviering in De Bleek met als thema: Generaties voor vrede. Kerkgangers schreven hun dromen over vrede op:

Rust en vrede voor iedereen. Gelijkheid in alle vormen en soorten.

 Mijn droom is dat mensen naar elkaar luisteren en daardoor helpen.

 Alle Menschen werden Brüder!

 Eenheid in verscheidenheid.

 Dat mensen naar elkaar omzien en niet snel oordelen.

Een moeder en zoon lazen een gedicht onder een regenboogparaplu, als symbool van het doorgeven van de droom van vrede en hoop. De cantorij zong over wie vluchtte voor oorlog en geweld:

Hoe zou het zijn om in een land te wonen
waar telkens maar weer oorlog is en je niet meer veilig bent?
Ik denk dat ik erg bang zou zijn.
Hoe zou het zijn om in een land te wonen
waar het allemaal zo anders is en je ook de taal niet kent?
Ik denk dat ik erg bang zou zijn.

Een lied van Huub Oosterhuis vertolkte waar we aan moeten werken, steeds weer:

Dat een nieuwe wereld komen zal,
waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen, wij leren de oorlog af.

Vrede: een droom om vast te houden en door te geven en vooral een droom om te doen, ook na de Vredesweek! Meer foto’s zijn te bekijken op de de fotopagina.