Walk of Peace

Op zaterdag 21 september wordt in Almelo de Walk of Peace georganiseerd. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken en de Ambassade van Vrede. Startpunt voor deze wandeling van bezinning en ontmoeting rondom het thema vrede is het Huis van Katoen en Nu. Inloop: 13.30, start: 14 uur.

We lopen gezamenlijk een route door het centrum van de stad naar het Kerkplein. Daar zijn activiteiten rond het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens lopen we naar de Basiliek waar de afsluiting plaatsvindt. In de tuin is er soep van het Leger des Heils voor de deelnemers.

Op zondag 22 september wordt er om 10 uur een oecumenische vredesdienst gehouden bij het Leger des Heils, Troelstralaan 1 te Almelo, geleid door officieren Ton en Sandra Mostert.

Wat is een Walk of Peace?
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. Wandelen is bij uitstek een manier van bezinning. Lopen maakt open. Je verbindt je met je omgeving en met je gedachten. En als je samen loopt, verbind je je met elkaar. Vrede heeft alles te maken met samen oplopen en met verbinding. Daarom is samen lopen een zinvolle manier om samen te bezinnen op het thema vrede.

De walk of peace is een initiatief van Pax. Op hun website is het volgende te lezen:

De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Veel mensen verlangen naar ontmoeting, verbinding met de ander, die vaak een vreemde blijft. Wat ons bindt is het verlangen naar vrede, verdraagzaamheid. Prettig met elkaar samenleven. Respect voor elkaars gewoonten en ideeën. Daarom lopen we samen.
De Walk of Peace opent deuren. Bijvoorbeeld naar gebedshuizen, buurthuizen en monumenten, maar ook naar andere mensen en nieuwe ontmoetingen.

De Walk of Peace inspireert: we verbinden ons met elkaar in de buurt, maar ook met mensen waar ter wereld ook die leven met geweld. We laten zien dat vrede mogelijk is, gewoon door het te doen.
De ander is niet langer een vreemde meer, maar iemand waarmee we al wandelend in gesprek raakten – en met wie we meer delen dan we dachten.

Tijdens de Walk of Peace zetten we al wandelend een stap op weg naar vrede. Doe je mee?