Onder een aantal gemeenteleden leeft een sterk verlangen om weer aanwezig te zijn bij de zondagse vieringen. Tot nu toe is de wijkkerkenraad daar terughoudend in geweest gelet op alle berichten rondom corona. Individuele verzoeken om de viering bij te wonen werden gehonoreerd, maar er komen nu ook mensen spontaan aanlopen. Om dit te reguleren heeft de wijkkerkenraad besloten om op bescheiden schaal weer kerkgangers toe te laten. Maximaal 35 personen naast degenen die dienst hebben, maar er zijn wel enkele spelregels. Te weten:

  • Vooraf aanmelden bij Bleekkerk@kpnmail.nl of bij Christina Meier tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voor de viering. Daarbij aangeven om wie het gaat (dus alle gezinsleden apart vermelden) en voor welke bijeenkomst de aanmelding bedoeld is. Zijn de inschrijvingen met 35 gemeenteleden vol dan komt u in aanmerking voor de volgende viering.

 

  • Het is niet vreemd om een mondkapje te dragen. Voorin de kerkzaal worden handen gedesinfecteerd, handen schudden is niet aan de orde. We streven maximaal naar frisse lucht in de kerk. De garderobe is gesloten. Er is een looppad. Echtparen en/of huisgenoten mogen naast elkaar zitten, de overigen op 1.50m afstand.   

 

  • Tijdens de dienst mag er niet gezongen worden, wel mee gesproken. Er is geen collecte en geen koffie/thee drinken. Slechts 1 toilet is open. Na afloop wordt er schoongemaakt. De liturgie kunt u downloaden van onze website.  

U bent dus weer welkom. De online diensten worden overigens op dezelfde wijze voortgezet, dus maak zelf de verstandige afweging of de gang naar de kerk u nu al past.