werken van barmhartigheid

In De Bleek gaan we in de komende tijd op weg naar Pasen met de zeven werken van barmhartigheid. Al in de Halacha, de joodse rabbijnse teksten die vanaf de 4e eeuw voor Christus opgeschreven zijn, staan aanwijzingen voor het doen van ‘daden van menslievendheid’.

Werken van barmhartigheid
In het Christendom ontwikkelde men zes ‘werken van barmhartigheid’, gebaseerd op de woorden van Jezus in Matteus 25:

  1. de hongerigen te eten geven
  2. de dorstigen te drinken geven
  3. de vreemdelingen herbergen
  4. de naakten kleden
  5. de zieken verzorgen
  6. de gevangenen bezoeken

In 1207 voegde paus Innocentius III daar een zevende werk aan toe

  1. de doden begraven

Dat is ontleend aan het bijbelboek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt genoemd. (Tobit 1: 17)

De huidige paus Franciscus heeft in 2006 een achtste werk van barmhartigheid toegevoegd:

  1. de zorg voor het gemeenschappelijk huis van de mensheid, de aarde, de schepping.

Vieringen
Deze werken van naastenliefde zijn de leidraad voor de vieringen in de 40 dagentijd en Pasen.

De hongerigen te eten geven 1 maart Monica
De dorstigen te drinken geven 8 maart Siebe
De vreemdelingen herbergen 15 maart Monica
De gevangenen bezoeken 22 maart Helene
De zieken verzorgen 29 maart Siebe
De naakten kleden 5 april Monica
De doden begraven Goede vrijdag, 10 april liturgiecommissie
De zorg voor de schepping 12 april Monica

Ook op witte donderdag en in de paaswake komt dit thema terug, en zelfs met Pinksteren gaan we verder. Want er zijn ook de geestelijke werken van barmhartigheid (uit de Middeleeuwen) én er zijn eigentijdse werken van barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid hebben ook altijd kunstenaars geïnspireerd. Wij gaan in de komende tijd oudere en nieuwere kunst bij dit thema bekijken: een werk van de Meester van Alkmaar dat zich in het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt, en druksels van Gerard Ursem.

Denken en doen
Om niet alleen te praten over barmhartigheid, maar het ook in praktijk te brengen zijn er in deze periode twee opties:

  • er is de mogelijkheid een kaart te sturen aan een gedetineerde. Deze kaart is een duo-kaart, waarbij wij een postzegel kunnen plakken zodat de gedetineerde zelf ook weer een kaart kan versturen
  • wie iets wil uitsparen in deze periode kan het geld in een spaarpotje doen. De opbrengst gaat naar Stichting Present, het doel wat de jongeren van De Bleek dit jaar steunen.

De kaarten en de spaarpotjes waren bij de sobere maaltijd op 26 februari en op zondag 1 maart (en volgende) in De Bleek te krijgen.

We hopen dat we op deze manier in De Bleek op een zinvolle manier toe kunnen leven naar Pasen!