De 40-dagentijd zal anders zijn dan andere jaren, dit jaar. We moeten afwachten hoe alles zich ontwikkelt en wat er straks met Pasen wel of niet mogelijk is. Maar wat er niet verandert, is dat we net als andere jaren met een thema aan de slag gaan. Vorig jaar stonden in De Bleek tijdens de 40 dagentijd de zeven werken van barmhartigheid centraal. Dit jaar borduren we daarop voort en staan we stil bij de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Ook deze serie van zeven stamt uit de Middeleeuwen. Deze 7 geestelijke werken zijn:

  1. De dwalenden terechtwijzen
  2. De onwetenden onderwijzen
  3. De twijfelaars goede raad geven
  4. De bedroefden troosten
  5. De lastigen geduldig verdragen
  6. Degenen die ons beledigen graag vergeven
  7. Bidden voor de levenden en de doden

Op elk van de zes zondagen van de 40 dagentijd komt een van deze werken aan bod. De zevende zal in de Stille Week een plekje krijgen.  Het thema van Goede Vrijdag wordt: ‘Stil staan bij’ en de liturgiecommissie is al met de voorbereidingen bezig. Op paasmorgen is het thema: hoop. We besteden dan in het bijzonder aandacht aan het Boek van Hoop dat we als Bleekgemeente in de afgelopen periode samen maakten.

werken van barmhartigheid

Holkje van der Veer maakte voor Open Deur een rijtje met zeven nieuwe werken van barmhartigheid. Daar zullen we in de stiltevieringen in de 40 dagentijd aandacht aan geven.

Zo willen we ons op weg naar Pasen bezinnen op de vraag hoe wij door onze innerlijke houding barmhartigheid kunnen verspreiden.

We willen proberen ook aan de kinderen en jongeren weer iets leuks en zinvols uit te delen. Want ook al kan niet kan zoals we gewend waren, we gaan er creatief mee aan de slag!

zondag thema voorganger
21 februari De twijfelaars goede raad geven Monica
28 februari De onwetenden onderwijzen Siebe
7 maart De bedroefden troosten Monica
14 maart De lastigen geduldig verdragen Trudi
21 maart Degenen die ons beledigen vergeven Monica
28 maart  Palmpasen De dwalenden terechtwijzen Siebe
1 april  Witte Donderdag De angst geen ruimte geven Monica
2 april  Goede Vrijdag Stil staan bij …. liturgiecommissie
3 april Stille Zaterdag Bidden voor levenden en doden Monica
4 april  Pasen Over de hoop
met het Boek van Hoop van De Bleek
Monica

 

woensdag thema
17 febr  aswoensdag Stil zijn
24 feb Langzaam leven
3 maart Het initiatief nemen
10 maart Plezier maken
17 maart Kritisch consumeren
24 maart bescheiden zijn
31 maart
woe in de stille week
De angst geen ruimte geven