Op 3 zaterdagochtenden, op 10, 17 en 24 augustus komt mw. Annette van Dijk met een programma van zomerlezingen over mystica Juliana van Norwich in de Bleek, Hofstraat 1 in Almelo.Van10.30 uur tot 12.30 uur; vanaf 10 uur inloop met koffie/thee uur. Entree € 10-. Voor leden en donateurs van de Bleekgemeenschap en de Doopsgezinde Gemeente een korting van € 2.50- per keer. Dit is inclusief koffie/thee en na afloop hapje/drankje. Welkom! Meld je aan bij Pauline Vrolijk-de Jong, telefoon 06-4374 1934 of per e-mail: paulien.dejong@outlook.com

Mystica Juliana van Norwich
Onder leiding van Annette van Dijk gaan we ons drie ochtenden verdiepen in de mystieke teksten van Juliana van Norwich. Daarbij komen vooral de volgende onderwerpen aan bod: ‘alles komt goed’, (de uitspraak waarmee Juliana zich voortdurend tot haar volgers richtte); zonde, en de liefde van God; het gebed; actualiteit van de visioenen.

In de veertiende eeuw leeft deze relatief onbekende mystica als kluizenaar in de St. Julian kerk in Norwich, in een cel die aan de kerk was gebouwd. De naam Julian is vermoedelijk ontleend aan de kerk waar zij in afzondering leefde en haar leven wijdde aan God en gebed. Haar geschriften wijzen uit dat ze rond haar dertigste levensjaar (1373) ernstig ziek werd en tientallen visioenen kreeg. Ze noteerde deze zorgvuldig en concludeerde meer dan twintig jaar later dat goddelijke liefde de oplossing is voor alle problemen van het menselijk bestaan.

Wat we vandaag over Juliana van Norwich weten, is te danken aan overgeleverde getuigenissen, testamenten, geschriften over het religieuze leven destijds en ook haar eigen werken waarin ze echter maar weinig over zichzelf schrijft. Ze noemt zichzelf “a simple creature unlettered“, wat vermoedelijk betekent dat ze geen Latijn kent. Dat neemt niet weg dat haar teksten – in de volkstaal – prachtig zijn.

Juliana was in haar eigen tijd een raadgeefster en adviseur, en wordt ook in onze tijd door velen als een spirituele autoriteit beschouwd.

Zomerlezingen

Over de zomerlezingen
We maken gebruik van een reader voor per stuk € 2.50 waarin de te bespreken teksten in vertaling zijn opgenomen. Tussen de uitleg en het lezen van de teksten wordt muziek beluisterd; er is ruim gelegenheid voor vragen en gesprekken over de behandelde stof.

Over de spreker
Annette van Dijk is neerlandica en theologe. Ze schreef het boek ‘Welk een ketter is die vrouw geweest’. De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie. Dit najaar verschijnt Sporen van Hadewijch, over de invloed van Hadewijch in de moderne kunst