onderhoud van De Bleekkerk

Onderhoud van De Bleekkerk

De VVG zet zich met zorg en aandacht in voor het onderhoud van De Bleekkerk. Hiervoor zijn financiële middelen en menskracht nodig. Voor de financiële middelen is de VVG afhankelijk van giften en is blij met iedere bijdrage. Behalve geld kunnen mensen ook hun tijd geven of hun deskundigheid inbrengen. Gelukkig helpen veel vrijwilligers mee met het onderhoud van de Bleek om zo de Bleekkerk in stand te houden en uit te bouwen. Natuurlijk kunnen we altijd nog meer mensen gebruiken!

Technische commissie
De technische commissie zorgt ervoor dat de Bleekkerk bruikbaar en leefbaar blijft. Die commissie voert reparaties uit en klein onderhoud van de Bleekkerk. De geluidsinstallatie, beamer, verlichting en verwarming hebben haar aandacht. Verder zijn de leden van deze commissie verantwoordelijk voor het schilderwerk, voor het meubilair en brengen ze kleine aanpassingen en verbeteringen aan.

Wij zijn blij met alle handige mensen die tijd, energie en de know-how hebben om ons te helpen. Ieder commissielid heeft eigen deskundigheid en handigheid en samen kunnen we veel. Ron van Hutten is voorzitter van de commissie. Als je mankementen aan het gebouw ontdekt, kun je dat aan hem doorgeven. Heb je zin om mee te helpen? Meld je aan!

Info en aanmelden bij Ron van Hutten: r.van.hutten@kpnplanet.nl; tel. 0546-870473

Tuingroep
Er is veel groen rondom de Bleekkerk. De tuin rond de kerk wordt door een groep vrijwilligers onderhouden: de tuingroep. Om beurten wieden en snoeien zij, vegen zij blad en zorgen ervoor dat het er rond de Bleekkerk piekfijn uitziet. In de wintermaanden bij sneeuwval en ijzel wordt het pad naar de kerk uiteraard begaanbaar gehouden.

Coördinator van de tuingroep is Piet Withaar. Neem contact met hem op als je graag tuiniert en een bijdrage wilt leveren aan de tuingroep. Ook deze groep kan meer mensen gebruiken.

Info en aanmelden bij Piet Withaar: pwwithaar@hotmail.com; tel. 0546-456935

Inrichtingscommissie
De tijd verandert en het gebruik van de Bleekkerk daarmee ook. De inrichtingscommissie zoekt naar een eigentijdse, bruikbare en stijlvolle inrichting. Niet alleen voor vieringen, ook voor de vele andere activiteiten die in de Bleekkerk gehouden worden. In de toekomst zal het gebouw nog meer een multifunctionele functie krijgen. In het proces van modernisering passen we meubilair en aankleding aan bij het gebouw dat immers van zichzelf al zoveel stijl en eigenheid heeft.

Info en aanmelden bij Monica Schwarz: hetkerkuiltje@gmail.com; tel. 0546-840484