Open Deur

Open Deur

In de maanden april tot en met september is er elke zaterdag Open deur.  De Bleek is dan geopend van 13.00-15.00 uur, zodat er later in de middag ruimte is voor andere activiteiten bijvoorbeeld de Bleeklezingen. In de kerkzaal wordt gemusiceerd en is gelegenheid voor een gesprek. Een gastvrouw of -heer schenkt koffie, thee of water. In de gedenkhoek krijgt u de mogelijkheid een kaarsje aan te steken voor ondersteuning of als een dank-je-wel. In de achterzalen is gelegenheid een expositie te bekijken.

Zo heb je zaterdagmiddag de mogelijkheid met familie en vrienden naar de kerk te komen. Ook gasten die vakantie vieren in Almelo zijn welkom! In de Bleekpost lees je elke week het precieze programma – welkom!