Over verwondering gesproken

Over verwondering gesproken

Zomaar op een maandagmorgen, op het spreekuur in de Bleek, kwam Ronald van den Houten met een idee. Een idee vanuit een eigen behoefte, maar ook vanwege ‘zorg voor de leiders’. Ronald had behoefte aan een soort gespreksgroep; zag dat het Helene aan tijd ontbrak om iets te ontwikkelen en dacht waarom moeilijk doen?! Er ligt immers zoveel materiaal op straat. Bijvoorbeeld de uitzendingen van de Verwondering van Annemiek Schrijver. Hij kijkt er graag naar en zou er graag met anderen over spreken. Waarom niet samen naar een uitzending kijken en er dan over praten? Helene was direct enthousiast, blij én geroerd. Omdat het fijn is als mensen hun behoefte uitspreken (dan kun je gericht werken!), en omdat het bijzonder is om te ervaren dat er (ook) op deze manier voor je gezorgd wordt. We gingen voortvarend te werk. Rianne Kobes werd benaderd, we kozen een naam: Over verwondering gesproken en data, en de afspraak werd: Ronald en Rianne zoeken samen de uitzending uit en Helene probeert één of meerdere thema’s te bepalen. Om zo wat gerichter in gesprek te komen. Inmiddels is dat laatste uitgegroeid tot een A4tje met onderwerpen en bijzondere opmerkingen uit het gesprek van Annemiek met haar gast.

We hebben 5 bijeenkomsten gehad van Over verwondering gesproken met inmiddels een vaste kern, die er altijd is; met mensen die soms komen en met steeds nieuwe mensen. En wat is het mooi! Mooi omdat een ieder iets anders ziet en hoort in de uitzending, die telkens weer verrassend anders is. Goed om reacties en vragen nadien met elkaar te delen. In een kleine groep en steeds weer met anderen. Klein, eenvoudig, waardevol. Om te delen, om je op nieuwe ideeën te brengen, om bevestigd te worden, of om te weten waarnaar je verlangt.

En daarom gaan we door! Met hetzelfde concept. Om ons te (blijven) verwonderen over het leven, mensen en onze eigen weg. Met drie afleveringen van de Verwondering en twee afleveringen van Sign of the Times (over het omgaan met de grote problemen van deze tijd).

Een ieder is van harte welkom. Het is van 20.00-22.00. Inloop vanaf 19.45 met koffie/thee. Omdat we uitzendrechten betalen en dus kosten maken, is een vrijwillige bijdrage welkom. Voor de actuele data zie de nieuwsberichten.

Van harte welkom!