Kerk oecumenisch almelo

Pastoraal werker van de VVG

De pastoraal werker van VVG is Trudi Lambers Heerspink. Zij vormt samen met de voorganger Monica Schwarz en de contactpersonen het pastoraal team van De Bleek. Trudi is in dienst van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen. Maak hieronder kennis met de pastoraal werker van de VVG: lees over haar leven en wat haar inspireert in haar werk. Heb je behoefte aan een gesprek met de pastoraal werker van de VVG of de voorganger, neem dan contact op.

 

Maak kennis met Trudi Lambers Heerspink:

 

Wie ben ik?

In 2012/2013 begon ik aan de studie Theologie en Levensbeschouwing in Vrijzinnig Perspectief in Bilthoven. Een mooie en boeiende opleiding, waar ruimte is te reflecteren  op je eigen geloofsleven. Ik heb veel geleerd en mij in spiritueel opzicht verder ontwikkeld. Een verdieping en een verrijking die kleur geeft aan mijn leven.

Mijn naam is Trudi Lambers Heerspink en ik ben getrouwd met GertJan en samen hebben we drie zonen, drie schoondochters en zeven kleinkinderen, geluk ons zomaar in de schoot gevallen.

Ik ben geboren en getogen in Nijverdal, vandaar verhuisd naar Tubbergen en nu woonachtig in Delden. De geloofstraditie is mij met de paplepel ingegoten, maar geloven, vertrouwen op iets dat je niet in de hand hebt, dat moet je zelf doen. En gaandeweg mijn leven ben ik opgeschoven naar de linkerflank van het kerkelijk spectrum, waar ik mij meer en meer thuis ben gaan voelen. Ik voel mij daar thuis omdat er niet wordt vastgehouden aan vaststaande dogma’s, maar er een open en ruime manier van geloven heerst, een vrij geloven.

Ik ben anders tegen de bijbel aan gaan kijken, tegen het godsbeeld dat mij is overgedragen, tegen Jezus, tegen de kerk, tegen de overgeleverde geloofswaarheden.

Ik laat mij aanspreken door de wereld om mij heen, door de verhalen die ik hoor of lees, niet in het minst door de bijbelse verhalen. Geen historische juiste, geen wetenschappelijk verantwoorde, maar aansprekende verhalen. Verhalen die iets met mij doen, die mij raken, die mij een weg wijzen, die mij willen inspireren.
Wat raakt mij?

Ik word geraakt door de schoonheid van de natuur, de helende kracht van muziek, beelden en symbolen, buiten alle woorden om.  Ik word geraakt als mensen zich open en kwetsbaar durven op te stellen, ik word geraakt door de lach van een spelend kind. Het zijn voor mij juist de kleine dingen die groots een meeslepend zijn. Mijn hart gaat sneller kloppen als het wordt aangeraakt door schoonheid, naastenliefde, kwetsbaarheid.

Wat inspireert mij?

Geloofsverhalen van mensen, of dat nu de aloude geloofsverhalen of juist de hedendaagse zijn, geloofsverhalen vanuit de christelijke traditie of geloofsverhalen uit andere religies, al die verhalen laten mij zien dat er iets is dat zo belangrijk is, dat het uitstijgt boven het alledaagse, iets dat zo essentieel is dat het de basis vormt van het bestaan.

Al die verhalen inspireren mij, verwarmen mij.