Protestantse Gemeente Almelo (PGA)

De Bleek vormt samen met de wijkgemeenten NOACH, Pniël, Grote Kerk en de Ontmoeting de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). De PGA wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad (AK), die staat voor het algeheel beleid en de financiën. De Bleek is daarin met 2 leden vertegenwoordigd, zoals alle andere wijkgemeenten.

In het College van Kerkrentmeesters hebben we mede de zorg voor geld, gebouwen en personeelszaken van de PGA. De Bleek werkt ook nauw samen met andere wijkgemeenten in het College van Diakenen (CvD) aan armoedebestrijding. Via de diakenen komen er hulpverzoeken binnen van zowel gemeenteleden als van mensen van buiten de kerk. In veel gevallen gaat het om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet, hun zorgverzekering of nutsvoorzieningen niet meer kunnen betalen. Ook maatschappelijke organisaties weten ons te vinden wanneer er nood is. Het is dus logisch dat we via de CvD aangesloten zijn bij het Armoedepact Almelo.

Met NOACH hebben we tijdens de zomervakantie gezamenlijke zondagsvieringen. Het streven is om in de nabije toekomst op meer onderdelen nauwer samen te werken met de andere wijkgemeenten.

De PGA is onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) waarin de Gereformeerde Kerk, de Hervormde kerk en de Lutherse kerk in 2004 zijn samengegaan.