Kerk oecumenisch almelo

Raad van Kerken

Verbondenheid
Iedere kerk heeft haar eigen rituelen, gewoonten, tradities, visies en haar eigen achterban. Tegelijkertijd delen we als kerken ook veel: we hebben deels dezelfde inspiratiebronnen en ten dele dezelfde geschiedenis. In De Bleek zien we het positieve van de verscheidenheid: mensen zijn immers verschillend. Zoals er meer wegen naar Rome leiden, zijn er ook vele manieren om met geloven bezig te zijn. Naast de eigenheid van de vele kerken en geloven is er ook de verbondenheid met elkaar.

Kerken kunnen inspiratie opdoen bij elkaar en in gesprek met elkaar nieuwe inzichten krijgen. Bij maatschappelijke vraagstukken is het van belang dat kerken samenwerken omdat het draagvlak daarmee groter is. Door hun krachten te bundelen kunnen zij bijvoorbeeld meer betekenen bij sociale kwesties.

Raad van Kerken
De Bleek doet mee aan de Raad van Kerken in Almelo. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van 9 kerken/religieuze groeperingen in Almelo. Zij zoekt naar onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen de kerken en geloven in Almelo.

Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken enkele oecumenische vieringen waarbij verschillende kerken samen de viering voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast werken de kerken samen rond maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het armoedepact en tijdens de vredesweek.