samenwerking van de VVG

Samenwerking van de VVG

Veel kerkgenootschappen en verenigingen hebben een eigen specifieke sfeer. De VVG heeft dat ook. Door haar open karakter is samenwerking van de VVG met andere geloofsgemeenschappen een logische stap. De gezamenlijke basis van openheid en tolerantie verbindt en verrijkt ons. Door dialoog ontwikkelen we ons en doen we nieuwe inzichten op. Niet alleen plaatselijk, ook regionaal is er samenwerking van de VVG met andere genootschappen.

Stedelijk

Regionaal
Op regionaal gebied zijn de partners van de VVG:

De VVG is aangesloten bij de VVP Oost-Nederland.

Platform voor Religie, Cultuur & Filosofie

Een nieuw initiatief in Twente en de Achterhoek is het Platform voor Religie, Cultuur & Filosofie geïnitieerd door Het Apostolisch Genootschap en de VVG.  Dit is een netwerkorganisatie van Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen waarin zij hun krachten bundelen.

In de verschillende activiteiten die de deelnemende partijen organiseren, dragen zij het vrijzinnig gedachtengoed uit. Het platform is een ontmoetingsplaats en biedt een podium voor debat, dialoog, discussie en bezinning op culturele, ethische, religieuze en maatschappelijke thema’s.

Landelijk

De VVG is aangesloten bij de landelijke VVP, beweging voor eigentijds gelovenDe VVP is een overkoepelende organisatie die onze activiteiten ondersteunt en zelf ook activiteiten organiseert. Te denken valt hierbij aan landelijke themadagen waar mensen van heinde en ver naar toekomen. Zo was er een Rembrandtdag en een Van Goghdag: echte ontmoetingsdagen met fantastische sprekers en workshops.

De VVP werkt samen met partners in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft contacten met de Remonstranten, de Doopsgezinden, het Apostolisch Genootschap en de Vrijzinnigen Nederland

De VVG neemt ook deel aan het online platform Zinweb. Heb je behoefte aan zingeving of nieuwe inspiratie, dan vind je daar dagelijks een ruim aanbod aan evenementen en artikelen. Filosofie, religie, spiritualiteit en levenskunst zijn de pijlers van dit platform.