senioren in De Bleek

Senioren in De Bleek

Er is een relatief grote groep senioren in De Bleek. Zij zijn het lijntje naar het verleden. Maar daarbij staan ze midden in het leven en zijn zij open naar deze tijd en naar de toekomst. Zij geven ruimte aan nieuwe generaties en nieuwe ontwikkelingen, mede door hun deskundigheid en levenservaring

Veel senioren hebben helaas te kampen met beperkingen en veranderingen die hun nieuwe levensfase met zich meebrengt. Het verlies van een partner, lichamelijke beperkingen, afnemende energie: het kan deze levensfase anders kleuren. Het actief zijn én betrokken worden in De Bleek kan zorgen voor afleiding en voldoening, voor een klankbord en voor gezelligheid, maar ook voor verdieping van de betekenis van ouder worden en de ervaringen van ‘verlies’.

Activiteiten
Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten speciaal voor de senioren in De Bleek: jaarlijks is er een seniorenmiddag met maaltijd, ontmoeting en lezing en jaarlijks een seniorentocht. Daar proberen we ook de senioren bij te betrekken die minder mobiel en fit zijn.

Juist senioren zijn vaak blij met bezoek en met iemand om mee te praten. In De Bleek heeft iedereen een contactpersoon die als je dat wilt op bezoek komt. Daarnaast is er het 75+ project waarin ouderen een levensbeschouwelijke gesprek wordt aangeboden.

De VVG organiseert regelmatig gezamenlijke maaltijden in De Bleek, zodat wie anders vaak alleen eet, en voor zichzelf moet koken eens gezellig met anderen aan tafel kan zitten. Deze maaltijden hebben bovendien een verdiepend karakter en worden afgesloten met een meditatief moment. Op tweede kerstdag en in de zomervakantie zijn er activiteiten voor wie met kerst en in de vakantietijd alleen is.