steun de VVG

Steun de VVG!

De vele activiteiten waarmee wij ons gedachtegoed uitdragen, het onderhoud van onze kerk en alles wat daarbij hoort, kost geld, veel geld. Financieel is de VVG afhankelijk van bijdragen van leden, donateurs en belangstellenden. De Vereniging is blij met alle mensen die zich verwant aan haar gedachtegoed weten, zich thuis bij de VVG voelen en die zich op hun eigen wijze willen verbinden. Ook financieel, als lid of als donateur.

Giften
Vind je ons werk belangrijk? Steun de VVG en geeft een gift! Je bijdrage is welkom op: NL21 INGB 0000 8354 91 of NL77 ABNA 0442 5184 12 t.n.v. penningmeester VVG Almelo. De VVG heeft een ANBI status, giften aan de VVG zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Lid of donateur worden
Spreekt ons gedachtegoed je aan: word dan lid of donateur. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Bijdragen leden en donateurs
Leden betalen minimaal 70 euro per jaar per persoon en minimaal 110 euro per gezin. Donateurs geven jaarlijks een vrije gift. De VVG ontvangt af en toe een legaat, al dan niet geoormerkt. Vanzelfsprekend is de Vereniging dankbaar voor deze ondersteuning.

Financiƫle verplichtingen
Via het verhuren van ons gebouw krijgen we ook inkomsten binnen. Deze hebben we hard nodig omdat de VVG een groot aantal financiƫle verplichtingen heeft:

  • het onderhoud van de Bleekkerk, het moderniseren en bij de tijd houden van het gebouw
  • het salaris van onze medewerkers:
  • het salaris van de pastoraal werker
  • 1/5e deel van het salaris van de predikant
  • 1/6e deel van de kosten voor gastpredikanten
  • het salaris van de beheerder en de schoonmakers
  • de kosten van de activiteiten en de PR
  • de jaarlijkse afdracht aan de landelijke VVP

Momenteel is de renovatie van het dak van de kerk een extra grote kostenpost. Bovendien zullen de aanpassingen van het gebouw voor meer multifunctioneel gebruik flinke investeringen vragen. De VVG moet financieel gezond blijven, willen we alles kunnen blijven doen wat belangrijk is. Daarom: steun de VVG!