Vieringen in De Bleek

Vieringen

Preekrooster

Download het preekrooster voor een overzicht van de vieringen in 2024

De wekelijkse kerkdiensten, vieringen, op zondag om 10 uur zijn afwisselend en laagdrempelig met voorgangers van diverse pluimage. We bieden elke zondag kindernevendienst op verzoek aan. Voor meer details zie het preekrooster.  Na afloop van elke zondagse viering is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken.

Negen keer per jaar is er tijdens de zondagse vieringen in de PGA extra aandacht voor kinderen en jongeren. Op deze jong en oud zondagen beginnen we gezamenlijk, maar hebben de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen programma.

Vier keer per jaar is er een maaltijdsviering waarbij we brood en wijn delen. Ieder is van harte uitgenodigd om mee te delen.

Bijzondere vieringen
Tijdens feestdagen zijn er bijzondere vieringen in De Bleek, vaak met een afwijkende aanvangstijd. Dit geldt voor de feestdagen van het (kerkelijk) jaar, zoals Kerst en Pasen. Ook zijn er bijzondere dagen die verbonden zijn met de levensloop van mensen. Wij geven bijvoorbeeld aandacht aan de start van 4-jarigen op school, aan de overstap van jongeren naar het voortgezet onderwijs en bij een uitvaart delen we verdriet en dankbaarheid.

Op woensdagavond (behalve in de maanden juli en augustus) is er een stilteviering van 19.00-19.25 uur. Deze vieringen hebben een meditatief karakter.

Vijf keer per jaar zijn er in De Bleek ADA-diensten: ‘anders dan anders diensten’, voorbereid door gemeenteleden onder begeleiding van de liturgiecommissie.