voorganger van De Bleek

Voorganger van De Bleek

De voorganger van De Bleek is Monica Schwarz. Zij vormt samen met de pastoraal werker van de VVG en de contactpersonen het pastoraal team. Monica is in dienst van de Protestantse Gemeente Almelo en wordt deels betaald door de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen. Maak hieronder kennis met de voorganger van De Bleek: lees over haar leven en wat haar inspireert in haar werk. Heb je behoefte aan een gesprek met de voorganger van De Bleek of de pastoraal werker, neem dan contact op.

Maak kennis met Monica Schwarz:

Vanaf mijn vroegste jeugd zijn beeldende kunst, muziek en taal grote inspiratiebronnen voor mij. Ik groeide op in een oecumenisch en creatief gezin. Daar leerde ik de verwondering en leerde ik op een open manier te geloven. Het bezig zijn met ‘meer dan het gewone’, met liturgie en geloofsverhalen, heeft mijn hart. In de afgelopen jaren ontwikkelde ik een grote interesse voor spiritualiteit. Hierbij komen de theologie, mijn interesse voor muziek, beeldende kunst en poëzie en mijn eigen creativiteit bij elkaar en bevruchten elkaar. Een andere rode draad in mijn leven is de interesse in kinderen en jongeren. Hun openheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en kritische houding zijn voor mij een bron van inspiratie.

Monica Schwarz studeerde theologie in Groningen. Zij studeerde af op Christelijke kunst en kerkbouw. Zij was predikante in een duobaan met Siebe Hiemstra bij de Geloofsgemeenschap Reiderland in Noord-oost Groningen, bij de Protestantse gemeente Hummelo en bij de Ichthuskerkgemeente in Voorthuizen. Sinds 2014 is zij voor 20 uur per week verbonden aan De Bleek.

Naast haar werk als predikant heeft Monica Schwarz een werkplaats voor Aardse Spiritualiteit: Veelstemmig Licht. Zij geeft lezingen, meditaties en workshops, deels op locatie en deels in De Lichtkring. Dit is een ruimte bij haar huis die speciaal voor deze activiteiten ingericht. Voor meer informatie: bekijk haar website, facebookpagina en weblog.