voorgangers van De Bleek

Voorgangers van De Bleek

De voorgangers van De Bleek zijn Monica Schwarz en Helene Westerik. Zij vormen samen met de contactpersonen het pastoraal team. Monica is in dienst van de Protestantse Gemeente Almelo, Helene in dienst van de Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen. Samen doen zij het werk in De Bleek, waarbij ze in nauw overleg taken verdelen, samen dingen oppakken en met plezier samenwerken. Maak hieronder kennis met de voorgangers van De Bleek: lees over hun leven en  wat hen inspireert in hun werk. Heb je behoefte aan een gesprek met een van de voorgangers van De Bleek, neem dan contact op.

Monica Schwarz (links op de foto)
foto gemaakt door Henk Hutten van de Barneveldse krant

Vanaf mijn vroegste jeugd zijn beeldende kunst, muziek en taal grote inspiratiebronnen voor mij. Ik groeide op in een oecumenisch en creatief gezin. Daar leerde ik de verwondering en leerde ik op een open manier te geloven. Het bezig zijn met ‘meer dan het gewone’, met liturgie en geloofsverhalen, heeft mijn hart. In de afgelopen jaren ontwikkelde ik een grote interesse voor spiritualiteit. Hierbij komen de theologie, mijn interesse voor muziek, beeldende kunst en poëzie en mijn eigen creativiteit bij elkaar en bevruchten elkaar. Een andere rode draad in mijn leven is de interesse in kinderen en jongeren. Hun openheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en kritische houding zijn voor mij een bron van inspiratie.

Monica Schwarz studeerde theologie in Groningen. Zij studeerde af op Christelijke kunst en kerkbouw. Zij was predikante in een duobaan met Siebe Hiemstra bij de Geloofsgemeenschap Reiderland in Noord-oost Groningen, bij de Protestantse gemeente Hummelo en bij de Ichthuskerkgemeente in Voorthuizen. Sinds 2014 is zij voor 20 uur per week verbonden aan De Bleek.

Naast haar werk als predikant heeft Monica Schwarz een werkplaats voor Aardse Spiritualiteit: Veelstemmig Licht. Zij geeft lezingen, meditaties en workshops, deels op locatie en deels in De Lichtkring. Dit is een ruimte bij haar huis die speciaal voor deze activiteiten ingericht. Voor meer informatie: bekijk haar website, facebookpagina en weblog.

Helene Westerik (rechts op de foto)

‘Met veel plezier en liefde werk ik in dienst van de VVG als pastoraal werker bij de Bleek. Ik houd van mensen en van het samen in gesprek zijn over dat wat in het leven van waarde is; wat het mooi en dragelijk maakt, maar soms ook moeilijk en ondragelijk. In mijn werk probeer ik dat wat er om mij heen gebeurt, dat wat ik van de mensen hoor en dat wat ik zelf ervaar voor het voetlicht te brengen. In mijn beleving heeft dat vaak te maken met een hele oude vraag: hoe kunnen wij goed leven? Goed leven in verbinding met onszelf, anderen, de aarde en onze spiritualiteit of religiositeit.’

Helene Westerik-Lammers studeerde rechten en nadien theologie en geestelijke verzorging aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast volgde zij het seminarie aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in vrijzinnig perspectief. Zij is naast pastoraal werker in Almelo, pastoraal werker in Odoorn en voorganger van de vrijzinnige geloofsgemeenschap Midden-Drenthe (in Beilen).