Vrouwenleeskring van de VVG

Vrouwenleeskring van de VVG

Lees je graag en vind je het leuk om hierover met anderen van gedachten te wisselen? Kom dan eens kijken bij de vrouwenleeskring van de VVG. Deze vrouwenleeskring komt al jaren met plezier samen. Om een idee te geven van wat voor soort boeken we lezen hier een aantal titels van boeken die we de afgelopen jaren behandeld hebben:

  • Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek van Guus Kuijer.
  • Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst van Joke Hermsen
  • God? van Frédéric Lenoir
  • Socrates Jezus Boeddha Drie leermeesters van Frédéric Lenoir

Inspiratie en plezier
De ene keer is het boek meer filosofisch van inslag, de andere keer meer theologisch. Denk bij het zien van deze titels niet dat het enkel en alleen een serieuze toestand is. Door het boek komen we over veel kwesties te spreken die actueel zijn en waarover we als vrouwen vaak een verschillende mening hebben. Hoe verschillend wij ook zijn met een andere achtergrond en levenservaring, we kunnen dit alles in een harmonieuze en vrolijke sfeer bespreken. Zo inspireren we elkaar, leren we van elkaars ervaringen en doen we nieuwe inzichten op. Ook in minder vrolijke situaties proberen we er voor elkaar te zijn.

Het evangelie van Thomas 
Vorig jaar zijn we begonnen met Het Evangelie van Thomas. Het weten van een ongelovige geschreven door Bram Moerland. Dit n.a.v. het Symposium in 2016 over de gnostiek waar Bram Moerland één van de sprekers was naast Willem Glaudemans. Het genoemde boek laat een verrassend andere visie op de uitspraken van Jezus zien. Het is zo rijk aan stof dat we meer dan één jaar nodig hebben om het te behandelen. Dus ook dit jaar houden we ons met Thomas bezig.

Doe je mee?
We komen elke 3e vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur bij elkaar, thuis bij één van de deelnemers. Heb je zin om een keer te komen kijken bij de vrouwenleeskring van de VVG of wil je meer informatie? Neem contact op met Margo Fransen: maefransen@kpnmail.nl, tel. 0546-860 522