Zondagse vieringen in De Bleek

Zondagse vieringen in De Bleek

Elke zondag is er een viering in De Bleek. De zondagse vieringen in De Bleek beginnen om 10.00 uur. Bijzondere vieringen hebben vaak een andere aanvangstijd. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren!
 
De zondagse vieringen in De Bleek geven we op een eigentijdse en laagdrempelige manier vorm. Muziek, zang, rituelen, po√ęzie en kunst vormen de bouwstenen van de vieringen. We lezen de oude bijbelverhalen maar ook teksten uit onze tijd. We zingen liederen die al eeuwen meegaan, maar ook nieuwe liederen die nog maar net geschreven zijn. We maken ruimte voor kinderen en meer speelse vormen van geloven, maar ook voor diepgang en bezinning. We gebruiken een beamer om afbeeldingen te projecteren: foto’s, filmpjes of kunstwerken die een bijdrage leveren aan de viering. We zoeken naar de verbinding tussen geloof en dagelijks leven. Er is ruimte voor uitbundigheid maar ook voor stilte. Zo weerspiegelen onze vieringen de verscheidenheid in levenservaring en in geloofsbeleving in De Bleek.
 
Muziek
We zingen uit het Liedboek zingen en bidden voor huis en kerk, maar ook wel liederen uit andere bundels. Er is een cantorij die 8 keer per jaar haar medewerking aan de viering verleent. Onze vaste organist is Gosse Boonstra. Soms verlenen gemeenteleden muzikale medewerking aan de viering met zang of instrumentale muziek. In veel vieringen wordt er ter ondersteuning een beamer gebruikt en/of een gedrukte liturgie.
 
Maaltijdsviering
Vier keer per jaar is er een maaltijdsviering waarbij we brood en wijn delen. Ieder die zich bij ons en dit ritueel thuis voelt is van harte uitgenodigd om mee te delen. Leeftijd of kerkelijke achtergrond zijn daarbij niet van belang: iedereen is welkom.