Kerk oecumenisch almelo

ZWO-commissie

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van ZWO is: steun verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten ongeacht hun geloof, overtuiging, ras of nationaliteit. Er is daarom aandacht voor medische zorg en onderwijs.

 

ZWO-project
De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Almelo selecteert elke 2 jaar een project van Kerk in Actie wereldwijd om te ondersteunen. In de afgelopen jaren waren dat een project tegen kinderarbeid in India en hulp aan Syrische vluchtelingen. Voor 2021 en 2022 is gekozen voor een project van Kinderen in de Knel dat werkt aan onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Hieronder een korte toelichting bij dit project:

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten werken. Tijdens lange dagen doen ze zwaar en gevaarlijk werk. Daarnaast groeien ze op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die deze kinderen onderwijs geeft en hen weerbaar maakt om de kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund. Kinderen worden begeleid in het zoeken naar alternatieven voor werk, zodat ze veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Zo´n 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren allerlei producten maken die ze kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Jaarlijks wordt er een ZWO kerkdienst gehouden om De Bleekgemeente te informeren over het project. Elke wijk heeft een vertegenwoordiger in de ZWO-commissie. De afgevaardigde voor de Bleek is Jenny Hazenberg.

 

Inzamelingsacties
Achter in de Bleek is een postzegelbox. Hierin kunnen:

  • oude enveloppen met afgestempelde postzegels
  • bijzondere of oude ansichtkaarten
  • buitenlands muntgeld
  • gebruikte cartridges
  • oude mobieltjes

Alles wordt uitgezocht en de opbrengst is voor ZWO.