Kerk oecumenisch almelo

ZWO-commissie

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van ZWO is: steun verlenen aan kerken en christenen elders in de wereld bij de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten ongeacht hun geloof, overtuiging, ras of nationaliteit. Er is daarom aandacht voor medische zorg en onderwijs.

De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Almelo selecteert elke 2 jaar een project van Kerk in Actie wereldwijd om te ondersteunen. In de afgelopen jaren waren dat projecten in Zuid-Afrika en Moldavië, voor 2017-2018 is het een project tegen kinderarbeid in India.

Jaarlijks wordt er een ZWO kerkdienst gehouden om De Bleekgemeente te informeren over het project. Elke wijk heeft een vertegenwoordiger in de ZWO-commissie. De afgevaardigde voor de Bleek is Jenny Hazenberg.

Achter in de Bleek is een postzegelbox. Hierin kunnen:

  • oude enveloppen met afgestempelde postzegels
  • bijzondere of oude ansichtkaarten
  • buitenlands muntgeld
  • gebruikte cartridges
  • oude mobieltjes

Alles wordt uitgezocht en de opbrengst is voor ZWO.